Wereldwinkel Nu Het platform voor wereldwinkeliers
Vooraf

Wat gaat er gebeuren? De wereld blijft onzeker en ook de wereld van de wereldwinkels. Moeten we wel zoveel inkopen? Stel dat we dicht gaan? Wie het weet mag het zeggen. Wel gaan we onverdroten verder met de campagne “Koop een betere wereld”. In deze Nieuwsbrief daarom een aantal opties om medewerkers voor te bereiden en in december aan de klanten te kunnen uitleggen waar de campagne voor staat.

De Campagne

De campagne “Koop een betere wereld” start voor de consumenten op 26 november. In de maand december vragen wij jullie de leus “Koop een betere wereld” breed te promoten en te communiceren. In de winkel, maar ook op facebook en in de lokale pers.

Koop een betere wereld
De campagne en vrijwilligers

Om alle vrijwilligers te betrekken bij de plannen en om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de plannen kunnen jullie gebruik maken van verschillende opties: 

  1. PowerPoint over de campagne en de SDG’s

  2. Films over de SDG’s

  3. Impact poster van Leonie Haas waarbij je kan aangeven wat de impact van jouw handelen op dit moment is met betrekking tot de SDG’s. Om een beeld te geven van de bedoeling zit er een ingevuld exemplaar bij.

Op de Koop een betere Wereld campagnepagina vind je de links naar de verschillende onderdelen.

Het zou mooi zijn als ieder winkel op korte termijn een vrijwilligersbijeenkomst kan organiseren. Wij zijn ons ervan bewust dat dat i.v.m. Corona niet altijd mogelijk zal zijn. In dat geval zullen we creatief moeten zijn en andere manieren moeten verzinnen om de vrijwilligers voor te bereiden op de campagne. Dit kan door een online sessie te organiseren, het toesturen van filmpjes en het ophangen in de keuken of het magazijn van de PowerPoint. De impact poster kan door iedereen individueel worden ingevuld en daarna misschien in kleine groepjes worden besproken. 

Suzanne Larsson
Krachten bundelen is een succesfactor 

Ter voorbereiding van de campagne “Koop een betere wereld” ontvangt iedere winkel in de loop van volgende week per mail voorbeelden van het materiaal om vast een beeld te geven van de campagne. Vervolgens krijgt iedere winkel een basispakket toegestuurd. Platform deelnemers ontvangen gratis een uitgebreid pakket dat wordt gefinancierd uit hun loyaliteit bijdrage.  Hoe je (extra) materiaal kan bestellen kan je straks terugvinden op www.wereldwinkel.nu . Voor winkels die het financieel niet makkelijk hebben is er een beperkt budget beschikbaar om dit op te lossen.

Neem voor al je vragen of opmerkingen contact met ons op: contact@wereldwinkel.nu

De campagne en klanten

Een belangrijk criterium voor de landelijke pers om aandacht te besteden aan de campagne is de omvang van de campagne. Met verbazing wordt er gereageerd op het gegeven dat er ruim 200 Wereldwinkels zijn in Nederland. De eerste vraag die vervolgens gesteld wordt is: “Hoeveel doen er dan mee?” Die vraag kunnen we nog niet beantwoorden. Wij dromen natuurlijk van alle winkels want daar doen we het voor. In de foto zie je de studenten van de Hogeschool Utrecht die in kaart gaan brengen wie de campagne steunen. Eén van de studenten vroeg zich af: “Is dit wel nodig?  Welke winkel steunt “Koop een betere Wereld” nou niet, dat doen ze toch al 50 jaar.” Toch komen er reacties binnen van winkels die twijfelen of ze zich aan zullen sluiten bij de campagne. Als reden voor de twijfel wordt dan vaak aangevoerd dat ze al zo druk zijn met de eigen winkel. Dat is begrijpelijk. Niemand zit te wachten op nog meer werk. 

Afsluiting van project week 1 met studenten van Hogeschool Utrecht

In de huidige tijd wil iedere winkel zoveel mogelijk aandacht voor Fairtrade. Dit lukt veel beter als we buiten onze eigen stad of dorp ook landelijk aandacht hiervoor vragen. Om een bewustwordingsproces op gang te brengen en om werkelijk het verschil te maken zullen we aansluiting moeten zoeken bij gelijkgestemde organisaties die dezelfde of soortgelijke doelen hebben. We gaan daarom meer dan ooit samenwerken om aandacht te vragen en ons landelijk profileren om onze impact te vergroten. Dat is wat we met de campagne willen doen. Daarbij is het van essentieel belang dat zoveel mogelijk winkels gaan meedoen. We hebben daarom een campagne vorm gekozen waarbij alle winkels de mogelijkheid hebben om het op hun eigen manier in te vullen en financiën geen belemmering hoeft te zijn. 

Zo dienen we het belang van iedere individuele wereldwinkel en ons gezamenlijk belang. Laten we samen naar de toekomst kijken.

Wereldwinkelen Nu!
Stellingkasten ter overname

Op 31 december 2020 sluit Wereldwinkel Zaandam de deuren. Corona, hoge huur, de plek van de winkel en de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers (70 +) hebben tot dit besluit geleid. Heel spijtig. De stellingkasten uit de winkel wil Wereldwinkel Zaandam graag ter beschikking stellen aan andere Wereldwinkels.

Bij belangstelling kan je contact opnemen met de penningmeester Harm Fris.

Agenda
  1 – 30 november - Maandaanbieding Tapas schalen, The Twinning
  2 november 2020 - Inspiratiesessie "Koop een betere wereld"
  9 november 2020 - Inspiratiesessie "Koop een betere wereld"
  12 november 2020 - Inspiratiesessie "Koop een betere wereld"
  26 november 2020 - Start campagne “Koop een betere wereld”
  30 november 2020 - Bijpraatsessie
  1 – 31 december - Maandaanbieding Bronzen Engel, Tahoua
  December 2020 - Actiemaand “Koop een beter wereld”
Tenslotte

Onze producenten hebben ons nu meer nodig dan ooit. Laten we de rijen sluiten en ons gezamenlijk inzetten voor een succesvolle campagne.

Reacties: nu@wereldwinkel.nu Tav Els van Luijk

Wereldwinkel.Nu
Postbus 75, 3840 AB Harderwijk
© 2019-2020 Stichting Wereldwinkel.Nu
Wijzig je abonnement    |    Bekijk online