DONKERE WOLKEN EN HET GOEDE NIEUWS

We leven in zorgwekkende tijden; zie de wereldwijde opkomst van antidemocratische nationaal-populistische partijen, de coronacrisis, de doorgaande opwarming van de aarde en de toenemende ongelijkheid op het gebied van inkomen, opleiding en werkgelegenheid. De sociaaldemocratische, christendemocratische en liberaal-democratische-samenlevingen in...

Continue reading →

Zwarte Piet, Black Friday en De Sint

Nu Zwarte Piet met pensioen is en Black Friday engerds, de Sint belagen is het zaak onze lieve Sint te beschermen. Waren het namelijk eerst de zwarte Pieten die samen met de Sint de lieve kinderen vermaanden om niet...

Continue reading →

DOUWE EGBERTS EN DE BANALITEIT VAN HET KWAAD

Sinds jaar en dag presenteert Douwe Egberts haar koffie naar de klanten toe als gezellig, huiselijk, vreedzaam en knus. Minder knus is het echter voor de leveranciers van haar koffiebonen. Deze koffieboeren worden uitgebuit en zwaar onderbetaald. Door de...

Continue reading →

Na de nederlaag van Trump

Met de nederlaag van Trump is de wereld op het nippertje aan een groot gevaar ontsnapt; het gevaar namelijk dat de VS, de grootste democratie ter wereld, zich voegt bij landen die zich keren tegen het parlementaire democratisch model....

Continue reading →

Ineens was daar weer een kerncentrale!

Bij de laatste algemene beschouwingen in de tweede kamer half september 2020 werd een motie van de VVD over het opzetten van een haalbaarheidsstudie naar de bouw van kerncentrales door een rechtse meerderheid aangenomen. Voor was met name het...

Continue reading →

Economische recessie ramp of kans?

Na de Coronacrisis, zo roepen tal van economen, politici en bestuurders, volgt een economische crisis. Werkeloosheid neemt toe, bedrijven gaan failliet, voor ZZP-ers is geen werk meer, toeristen blijven weg en het aantal vakantievluchten neemt zienderogen af. Kortom de koopkracht...

Continue reading →

Iedereen wil veranderen

Eind April schreef ik de column “Saamhorigheid in tijden van Corona “ waarin ik een aantal tekenen aangaf die duiden op een wil tot verandering bij bedrijfsleven, wetenschappers en publieke opinie. Begin Juni schreef ik een column waarbij...

Continue reading →

Kunnen sociaal denkende mensen racist zijn?

De kniemoord van George Floyd leidde in de VS maar ook in andere landen tot massale demonstraties. Ook in Nederland was de opkomst overweldigend. Deze overweldigende opkomst zowel in de VS als in Nederland heeft mijns inziens veel te...

Continue reading →