Veerkrachtig 2021 in.

Veerkrachtig 2021 in.

Ontmoeten, verbinden en innoveren, herhaling is de moeder van de boodschap Als platform bestuur maakten we met ieder die zich betrokken voelt bij het wel en wee van Wereldwinkels een heel speciaal eerste jaar mee. Bij de start van vorig...

Continue reading →

DONKERE WOLKEN EN HET GOEDE NIEUWS

We leven in zorgwekkende tijden; zie de wereldwijde opkomst van antidemocratische nationaal-populistische partijen, de coronacrisis, de doorgaande opwarming van de aarde en de toenemende ongelijkheid op het gebied van inkomen, opleiding en werkgelegenheid. De sociaaldemocratische, christendemocratische en liberaal-democratische-samenlevingen in...

Continue reading →

Wie betaalt de campagne?

Wie betaalt de campagne?

Iedere vrijwilliger, jij en ik. Mede ter nagedachtenis aan Theo van Noort oud penningmeester van WW Wijk bij Duurstede. Menigeen verbaast zich dat wij als platform de campagne “Koop een betere Wereld” kunnen aanbieden aan alle wereldwinkels zonder hiervoor geld te...

Continue reading →

Zwarte Piet, Black Friday en De Sint

Nu Zwarte Piet met pensioen is en Black Friday engerds, de Sint belagen is het zaak onze lieve Sint te beschermen. Waren het namelijk eerst de zwarte Pieten die samen met de Sint de lieve kinderen vermaanden om niet...

Continue reading →

DOUWE EGBERTS EN DE BANALITEIT VAN HET KWAAD

Sinds jaar en dag presenteert Douwe Egberts haar koffie naar de klanten toe als gezellig, huiselijk, vreedzaam en knus. Minder knus is het echter voor de leveranciers van haar koffiebonen. Deze koffieboeren worden uitgebuit en zwaar onderbetaald. Door de...

Continue reading →

Na de nederlaag van Trump

Met de nederlaag van Trump is de wereld op het nippertje aan een groot gevaar ontsnapt; het gevaar namelijk dat de VS, de grootste democratie ter wereld, zich voegt bij landen die zich keren tegen het parlementaire democratisch model....

Continue reading →

Prinsjesdag en onze missie

Onafhankelijkheid en solidariteit: waar liggen de grenzen? ‘We hebben als wereldwinkels toch wel een heel belangrijke taak’, dacht ik toen ik de eerste beschouwingen van de begroting op Prinsjesdag beluisterde. Zeker nu dat we door de Coronacrisis geconfronteerd worden met...

Continue reading →

Ineens was daar weer een kerncentrale!

Bij de laatste algemene beschouwingen in de tweede kamer half september 2020 werd een motie van de VVD over het opzetten van een haalbaarheidsstudie naar de bouw van kerncentrales door een rechtse meerderheid aangenomen. Voor was met name het...

Continue reading →

Economische recessie ramp of kans?

Na de Coronacrisis, zo roepen tal van economen, politici en bestuurders, volgt een economische crisis. Werkeloosheid neemt toe, bedrijven gaan failliet, voor ZZP-ers is geen werk meer, toeristen blijven weg en het aantal vakantievluchten neemt zienderogen af. Kortom de koopkracht...

Continue reading →

Iedereen wil veranderen

Eind April schreef ik de column “Saamhorigheid in tijden van Corona “ waarin ik een aantal tekenen aangaf die duiden op een wil tot verandering bij bedrijfsleven, wetenschappers en publieke opinie. Begin Juni schreef ik een column waarbij...

Continue reading →