Ineens was daar weer een kerncentrale!

Bij de laatste algemene beschouwingen in de tweede kamer half september 2020 werd een motie van de VVD over het opzetten van een haalbaarheidsstudie naar de bouw van kerncentrales door een rechtse meerderheid aangenomen. Voor was met name het...

Continue reading →

Economische recessie ramp of kans?

Na de Coronacrisis, zo roepen tal van economen, politici en bestuurders, volgt een economische crisis. Werkeloosheid neemt toe, bedrijven gaan failliet, voor ZZP-ers is geen werk meer, toeristen blijven weg en het aantal vakantievluchten neemt zienderogen af. Kortom de koopkracht...

Continue reading →

Iedereen wil veranderen

Eind April schreef ik de column “Saamhorigheid in tijden van Corona “ waarin ik een aantal tekenen aangaf die duiden op een wil tot verandering bij bedrijfsleven, wetenschappers en publieke opinie. Begin Juni schreef ik een column waarbij...

Continue reading →

Kunnen sociaal denkende mensen racist zijn?

De kniemoord van George Floyd leidde in de VS maar ook in andere landen tot massale demonstraties. Ook in Nederland was de opkomst overweldigend. Deze overweldigende opkomst zowel in de VS als in Nederland heeft mijns inziens veel te...

Continue reading →